Novembre
Dijous 15 d'octubre, 19 de novembre i 17de desembre

Club de lectura feminista

de 19.00 h a 21.00 h

Desembre
Dijous 15 d'octubre, 19 de novembre i 17de desembre

Club de lectura feminista

de 19.00 h a 21.00 h

Dimecres 2 de desembre

Risoteràpia per afrontar situacions difícils (dones a partir de 45 anys)

de 18.15 h a 20.15 h

Dimecres 16 de desembre

Relaxació, uns minuts per carregar-te d’energia (dones de 18 a 44 anys)

de 18.15 h a 20.15 h