Novembre
Dijous 16 de setembre, 21 d'octubre, 18 de novembre i 16 de desembre

Club de lectura feminista

de 19.00 h a 21.00 h

Desembre
Dijous 16 de setembre, 21 d'octubre, 18 de novembre i 16 de desembre

Club de lectura feminista

de 19.00 h a 21.00 h