PARLEM D’AMOR. Taller sobre l’amor romàntic, relacions de parella i violències masclistes

Descripció i continguts:

Taller adreçat a joves per treballar el mite de l’amor romàntic i les relacions de parella des d’una perspectiva de gènere, tenint com a marc de referència la campanya ‘Això no és amor’. Definició de conceptes, espai de debat amb materials audiovisuals i dinàmiques d’autoanàlisi.

Els continguts són:

  • Concepció del l’amor: desmitificació de l’amor romàntic
  • Amor romàntic i violències en les relacions sexoafectives
  • Amor romàntic en el nostre procés de socialització 
  • Eines per construir relacions afectives de parella sanes i respectuoses.
  • Construcció dels afectes: gelosia, culpa, dependències, etc. 

Grup destinatari:

Adolescents i joves (alumnat de secundària, batxillerat, cicles formatius).

Adolescents i joves d’entitats d’educació en el lleure i d’altres activitats educatives no reglades.

Objectius: 

  • Conèixer les desigualtats de gènere i la seva relació amb les violències. 
  • Reflexionar sobre la construcció social de l’Amor Romàntic i identificar els estereotips de gènere vinculats a la manera que tenim d’entendre ‘amor’.
  • Potenciar relacions sexuals i afectives saludables. 
  • Oferir eines per detectar situacions afectives d’abús.
  • Fomentar les habilitats de comunicació en les relacions sexoafectives.

Durada/calendari:

La sessió té una durada d’1.5 hores. Es pot sol·licitar al llarg del curs escolar. 

Dates i horaris a concretar en funció de la disponibilitat de l’equip tècnic.

Contacte:

Centre de Recursos i Documentació de les Dones

Telèfon:   93 635 12 00                  

Extensió: 156 /436

Mail: crdones@santboi.cat

ACTIVITAT GRATUÏTA

SOL·LICITA

També cal fer la sol·licitud a través de la Guia d’activitats educatives