Coeducació: la igualtat com a principi educatiu

Descripció:

Tallers de formació especialitzada per als equips professionals  amb la finalitat de desenvolupar les capacitats necessàries per a incorporar la perspectiva de gènere en la metodologia i funcionament diari i promoure una educació no sexista.

Continguts:

  • Rols i estereotips de gènere
  • Sexisme i androcentisme
  • Procés de socialització i construcció de la identitat de gènere
  • Anàlisi de les diferències educatives entre homes i dones
  • Coeducació com a alternativa d’educació en el valor de la igualtat
  • Revisió del projecte curricular del centre des de la perspectiva de gènere
  • Eines i pautes per incorporar la perspectiva de gènere en la realitat quotidiana

Grups destinataris:

Professorat d’escoles bressol i de les etapes d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat. Professionals de l’àmbit del lleure i d’altres centres de formació no reglada.

Objectius:

  • Identificar les desigualtats de gènere en diferents àmbits i detectar comportaments sexistes propis i aliens.
  • Reflexionar sobre la importància de la igualtat d’oportunitats i identificar elements de transmissió de rols que la garanteixin.
  • Integrar d’una manera transversal el principi d’igualtat en l’activitat, gestió, organització dels centres educatius.

Durada/calendari:

Durada mínima d’1.5h. Durant tot el curs escolar (dates i horaris adaptats al centre i a la disponibilitat de l’equip tècnic)

* Activitat gratuïta

Contacte: 

Centre de Recursos i Documentació de les Dones

Can Jordana (c. Ebre, 27)

Telf. 93 635 12 00 (ext. 1156/1436)

Correu: crdones@santboi.cat

 

SOL·LICITA L’ACTIVITAT