La campanya de joguines i videojocs no sexistes, al banc de bones pràctiques dels Governs Locals de Catalunya

La Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals han inclòs la campanya de joguines i videojocs no sexistes al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP), perquè poden servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

La campanya té l’objectiu de qüestionar els estereotips de gènere i visibilitzar la importància de l’educació no sexista en l’àmbit del joc. Per això desenvolupa durant tot l’any, amb especial rellevància a la campanya de Nadal, díptics i difusions en xarxes socials. Actualment hi han dos guies específiques sobre joguines i videojocs no sexistes.

Tota la informació a Vincle a la BP