Coeducació: la igualtat com a principi educatiu

Descripció:

Tallers de formació especialitzada per als equips professionals dels centres educatius, amb la finalitat de desenvolupar les capacitats necessàries per a incorporar la perspectiva de gènere en la metodologia i funcionament diari i promoure una educació no sexista.

Objectius:

  • Identificar les desigualtats de gènere en diferents àmbits i detectar comportaments sexistes propis i aliens.
  • Reflexionar sobre la importància de la igualtat d’oportunitats i identificar elements de transmissió de rols que la garanteixin.
  • Integrar d’una manera transversal el principi d’igualtat en l’activitat, gestió, organització dels centres educatius.

Grups destinataris: Professorat d’escoles bressol i de les estapes d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat.

Continguts:

  • Rols i estereotips de gènere
  • Sexisme i androcentisme
  • Procés de socialització i construcció de la identitat de gènere
  • Anàlisi de les diferències educatives entre homes i dones
  • Coeducació com a alternativa d’educació en el valor de la igualtat
  • Revisió del projecte curricular del centre des de la perspectiva de gènere
  • Eines i pautes per incorporar la perspectiva de gènere en la realitat quotidiana

Dinamitzadores de la sessió:

Equip d’Igualtat de gènere

Com sol·licitar-la?

Omple el formulari aquí o contacta amb nosaltres al mail crdones@santboi.cat, telf. 93 635 12 00 ext.156 / 153

ACTIVITAT GRATUÏTA

La durada de la sessió i els continguts s’adapten en cada cas a les necessitats del centre educatiu.