Reforma horària

La rellevància que han anat adquirint les polítiques de gestió del temps està relacionada amb importants canvis socials, com la generalització de la incorporació de les dones al mercat del treball remunerat, els nous patrons de mobilitat, les noves formes d’organització del treball, la diversificació dels models familiars i els avenços tecnològics. El temps social, i de retruc el personal, continua dissenyat sobre premisses que corresponen a un model de societat que ha quedat obsolet, i això fa que bona part de la població –principalment les dones– hagi de compaginar dobles i triples jornades de treball. Com a conseqüència d’aquesta tensió, el temps es converteix en un bé cada vegada més escàs i la seva distribució desigual fa que actuï com un factor de discriminació.

L’any 2011 l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va impulsar el Pacte per a l’ús del temps a la ciutat, un acord ciutadà signat per 78 agents socials i econòmics que recull les accions locals per a la millora de l’equilibri entre el temps de treball remunerat i el temps dedicat al treball de cura. D’aquest acord es desprenen programes i projectes vinculats als nous usos socials del temps.

L’any 2015 l’Ajuntament s’adhereix a la Iniciativa de la Reforma Horària, una iniciativa ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, formada per un grup divers de persones unides per un objectiu comú: guanyar temps de qualitat per a les persones, impulsant una transformació positiva en la nostra societat.