Protocol municipal sobre violències masclistes i lgtbiqfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci

Les violències masclistes es produeixen arreu, tant a l’espai públic com al privat. Els entorns d’oci i nocturns són espais on també es produeixen aquests tipus d’agressions.

La ciutat de Sant Boi no pot tolerar cap actitud o conducta sexista ni cap agressió per motiu de gènere i/o orientació afectivosexual. Des de l’Ajuntament treballem en aquesta línia des de fa dècades, juntament amb el moviment feminista del nostre país. Per tal de fer-ho efectiu, el Protocol municipal sobre violències masclistes i lgtbiqfòbiques a l’espai públic i contextos d’oci ens serveix per donar una resposta a qualsevol mena d’agressió sexista.

D’acord amb la moció presentada el 20 d’octubre de 2016 i aprovada per unanimitat al Ple municipal, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va assumir el compromís i la responsabilitat social i política d’erradicar tota classe de violències masclistes i lgtbifòbiques a la ciutat, i va acordar la proposta d’elaborar un protocol contra les agressions sexistes a la festa major i altres esdeveniments festius.

Des de la Festa Major de l’any 2017 existeix un Punt Lila (punt informatiu i d’atenció) per a qualsevol persona que s’hi vulgui adreçar. Aquest servei està disponible a la festa major, al Festival Altaveu i al Concert de la Puríssima.

El protocol serveix per donar una resposta col·lectiva a les agressions sexistes, construir espais de seguretat, visibilitzar la condemna davant les actituds i conductes masclistes i, en definitiva, garantir unes festes lliures d’agressions sexistes i LGTBIfòbiques.

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

Al novembre de 2019 s’aprova el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, i fer  d’aquesta manera un pas més enllà en la lluita contra la violència masclista, per prevenir les violències sexuals i evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i la indemnitat sexuals quedi impune.

Per aconseguir aquest objectiu el Protocol preveu la coordinació de tots els actors en seguretat amb altres actors que tenen incidència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, així com amb altres professionals que presten els seus serveis en el sector de l’oci.

El Protocol estableix un seguit de conductes que integren l’assetjament sexual no penal per tal de visibilitzar aquelles violències que, pel fet que no són delictives i succeeixen amb freqüència, costen més d’identificar; i per enviar un missatge de màxim respecte a la llibertat i la indemnitat sexual de les persones.

Punt Lila al concert ‘Això no és amor’