Les desigualtats de gènere estan present en les relacions entre els homes i les dones en tots els àmbits de la vida social, econòmica, política i personal, això, comporta desigualtats i discriminacions per raó de gènere que poden afectar tant a homes com a dones, però que en general fa que les dones en siguin les principals perjudicades.

Sant Boi de Llobregat, declarada ciutat feminista l’any 2018, sempre ha estat una ciutat referent en la lluita per a la igualtat entre dones i homes.

En aquest sentit, el III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutat 2019-2023, que ha comptat amb grups de participació ciutadana i del Consell Municipal de les Dones per a la seva elaboració, és un instrument d’implementació i coordinació de les polítiques d’igualtat de gènere amb una clara voluntat de continuar amb la lluita contra la violència masclista, transformar   les relacions entre homes i dones, i assolir la igualtat real i efectiva.

III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutat