Creus que podries estar patint una situació de violència masclista?

SIAD – Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Si necessites informació, assessorament jurídic o suport psicològic perquè estàs patint una situació de violència masclista o et sembla que podria ser-ho, dirigeix-te a:

CAN JORDANA
C/ Ebre, 27 – Sant Boi de Llobregat
Tel: 936 351 237 / 936 351 200 ext. 436/156
www.igualtatsantboi.cat
www.aixonoesamor.cat

HORARIS:

de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i

de dilluns a dijous de 17 h a 20 h

Al SIAD oferim els serveis següents per a noies i dones majors d’edat:

  • Atenció psicològica individual. Suport psicològic. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8.30 h a 15 h. Urgències, a convenir.
  • Atenció psicològica grupal. Grups d’ajuda mútua (dimecres al matí), amb la derivació prèvia de l’atenció individual.
  • Atenció jurídica. Assessorament jurídic. Dilluns de 9.20 h a 11 h i dimecres de 15 h a 17 h.
  • Servei Èlia. Consultori anònim de violència masclista. Servei de 24 h.

Formes de violència masclista

Segons la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la violència masclista es pot exercir d’alguna de les formes següents:

Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.

Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, incloent-hi l’exhibició, l’observació i la imposició –per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional– de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si s’escau, de les seves filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.

Si pateixes assetjament a les xarxes, potser és violència masclista.