22 de febrer, Dia Europeu contra la Bretxa Salarial

És un fet demostrat que les dones cobrem menys que els homes. La bretxa salarial de gènere és la diferència existent entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. N’hi ha bretxa salarial de gènere quan el valor de la feina d’un home i d’una dona és el mateix però el sou que reben no ho és.

A Catalunya aquesta bretxa salarial de gènere se situa entorn el 23.7% segons dades de l’últim informe d’ Evolució de la bretxa salarial de gènere de la Generalitat de Catalunya. En el mercat laboral català s’observen realitats diferenciades entre homes i dones que es manifesten, entre d’altres, en taxes d’activitat i d’ocupació inferiors en les dones, en una taxa d’atur més elevada, en major parcialitat i temporalitat, en discriminació salarial i en concentració de les dones en ocupacions i posicions menys remunerades.

El dret fonamental a la igualtat de remuneració per gènere és reconegut des de 1919 per l’Organització Internacional del Treball, però encara avui dia, després de més de 100 anys, les dones tenim un salari mitjà menor que els homes. Donat que la discriminació salarial està prohibida per llei, l’origen d’aquesta diferència salarial no ve de manera ‘directa’. Trobem l’explicació en la divisió sexual del treball, que per una banda, fa que les dones assumim majoritàriament les cures no remunerades, i per altra, que tinguem tradicionalment feines  pitjor reconegudes (i, per tant, pitjor remunerades) que els homes.

Igualment, es dona la circumstància que la majoria de persones que demanen una excedència o una reducció de jornada per atendre a familiars són dones, el que agreuja la nostra situació laboral i retributiva.

La bretxa salarial té una conseqüència lògica de cara a la cotització a la Seguretat Social: cotitzem menys i, per tant, tenim menys drets i menys prestacions, tant quan estem en edat de treballar (atur, incapacitat temporal), com quan apleguem a l’edat de jubilació, on la bretxa de gènere de les pensions a Catalunya està entorn el 35%.

El Fòrum Econòmic Mundial va publicar a inicis de gener el seu últim informesobre la bretxa salarial de gènere per al 2020, en què estima que la igualtat salarial global no s’assolirà fins d’aquí a 100 anys. Si bé això pot semblar molt llunyà, que ho és, segueix sent una millora pel que fa a l’informe de l’any passat, on la xifra era de 108 anys. Això és perquè, segons el FEM, més del 66% dels països enquestats han fet progressos en aquest àmbit.

El dia 22 de febrer és el Dia Europeu Contra la Bretxa Salarial, una jornada que existeix per recordar l’existència d’aquesta diferència salarial entre homes i dones i per reivindicar la seva erradicació.