22F, Dia de la Igualtat Salarial

Avui, 22 de febrer, es commemora el Dia de la Igualtat Salarial, una jornada que té per objectiu visibilitzar i conscienciar la societat sobre  la bretxa salarial entre dones i homes, existent encara avui dia tot i que el dret fonamental a la igualtat de remuneració per gènere és reconegut per l’ONU i l’Organització Internacional del Treball.

Segons les Nacions Unides, les dones guanyen un 23% menys que els homes a nivell mundial. La igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes segueix estancat degut a les desigualtats històriques i estructurals en les relacions de poder entre dones i homes. Si la situació no canvia, necessitarem 275 anys per tancar la bretxa salarial de gènere a nivell mundial.

A més a més, les dones segueixen concentrant en treballs pitjor remunerats i menys qualificats, amb major inseguretat laboral i segueix estant poc representades en els llocs de presa de decisions.

L’Observatori del Treball i Model Productiu, en el seu informe “Evolució de la bretxa salarial de gènere”, analitza l’evolució de la bretxa salarial de gènere en guany anual brut mitjà fins l’any 2018, que són les darreres dades disponibles de l’Enquesta anual d’estructura salarial (INE i Idescat). L’informe destaca que entre els anys 2014 i 2018, la bretxa salarial ha disminuït en prop de 4 punts percentuals, situant-se en el 22,2%.

Tot i aquest descens, la desigualtat salarial continua sent una de les manifestacions més punyents de la discriminació que pateixen les dones en el món del treball, a més d’una de les principals causes de l’empobriment femení.