28 maig, Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones

Avui es commemora el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que vol reivindicar la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en la salut i que qüestiona la ciència mèdica androcèntrica, basada en un model masculí, sense tenir en compte tots els factors diferencials entre dones i homes: genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, etc.

L’any 1987, en una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que va tenir lloc a Costa Rica, la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va proposar la creació d’un dia d’acció mundial per la salut de les dones. Des de l’aleshores, el 28 de maig és una jornada de mobilització i reivindicació de la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques, garantint la prevenció i una major precisió en el diagnòstic.