8M, VOLEM ELS MATEIXOS DRETS

La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental a garantir en una societat que ho exigeix. És un valor i un element clau per l’eradicació del sistema heteropatriarcal androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens violenta i ens discrimina.

Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això encara avui dia hem de vetllar per la plena participació de les dones en tots els àmbits de la vida.

Enguany, en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, l’Institut Català de les Dones centra les reivindicacions en els drets de l’àmbit laboral, amb la campanya #NoCallis #Som8deMarç

Podeu descarregar el dossier estadístic Les dones a Catalunya 2020, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) amb els principals indicadors de les desigualtats entre dones i homes.