Activitats per educar en igualtat

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Des del CRDD oferim xerrades i tallers  gratuïts adreçats a la comunitat educativa per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats i la prevenció de les violències masclistes i LGTBIfòbiques, reconduint conductes de risc i facilitant la detecció prematura de relacions abusives.

Si al vostre centre voleu treballar temes relacionats amb la prevenció de violències masclistes, les relacions igualitàries, el col·lectiu LGTBI+, o incorporar la mirada de gènere a l’aula, podeu fer la sol·licitud a través dels formularis que trobareu aquí.

Tríptic de les activitats