Aprovat el tercer Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutat

Aprovat definitivament el tercer Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutat (2019-2023), instrument d’implementació i coordinació de les polítiques d’igualtat de gènere amb una clara voluntat de continuar amb la lluita contra la violència masclista, transformar les relacions entre homes i dones, i assolir la igualtat real i efectiva.

III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutat