Continua l’impacte de la pandèmia en les víctimes de violència masclista

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat publiquen la nota anual de les dades anuals de violència contra les dones de 2020. La nota permet conèixer quina és la dimensió real d’aquesta problemàtica al Baix Llobregat, així com la seva evolució en els darrers anys.

De les dades publicades per l’Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, amb dades relatives als partits judicials del Baix Llobregat destaquen:

  1. A l’any 2020 es van interposar al Baix Llobregat un total de 1.953 denúncies per violència masclista         (-9,5%) .
  2. Es van registrar 208 mesures d’allunyament (la que prohibeix a l’inculpat aproximar-se a la dona), 20 més que l’any anterior.
  3. Més de la meitat de les demandes d’ordre de protecció van ser adoptades.
  4. 2.532 delictes registrats als jutjats de violència masclista del Baix Llobregat en el 2020, 101 menys que en el 2019.
  5. El 69% dels delictes de violència masclista són per lesions i maltractaments.
  6. El sobreseïment provisional continua sent la forma de terminació de l’assumpte judicial més freqüent (46%) al Baix Llobregat i creix respecte l’any anterior.

El Servei d’Informació i Atenció a les dones estima que s’ha realitzat més de 12.954 actuacions al Baix Llobregat.

Pel que fa a la línia d’atenció a les dones en situació de violència, 900 900 120, durant el 2020 es van rebre 1.045 trucades del Baix. El major volum de trucades es concentraren en els mesos de març- juny (primera fase de la pandèmia), gran part d’aquest període en confinament domiciliari.

Creix el nombre de dones ateses a les Oficines d’Atenció a la Víctima de Catalunya arribant a 12.486 atencions, 61% d’aquestes a la demarcació de Barcelona.

De les dades recollides pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya destaquem:

  1. El creixement de la violència masclista en àmbit familiar, passant de 3.470 ateses en el 2019 a 3.583 en el 2020.
  2. El 37,3% de les víctimes ateses en l’àmbit social (violències sexuals) són menors de 17 anys.

Segons la Macroencuesta de la violència contra la mujer un 57,3% de les dones amb 16 anys o més a Espanya han patit violència per ser dona. El 14,2% de les dones ha patit algun tipus de violència física o sexual en mans de les seves parelles o ex parelles. Pel que fa a la violència sexual fora de la parella un 6,5% de les dones de més de 15 anys l’han patida en algun moment de la seva vida i un 2,2% han estat violades algun cop.

Nota anual Violència 2020

Nota premsa Violència 2020