Coeducació per a famílies

Descripció:

Tallers de formació per a famílies amb la finalitat d’oferir eines i recursos per a educar d’una manera respectuosa i lliure d’estereotips.

Continguts:

  • Rols i estereotips de gènere i les seves conseqüències per al desenvolupament de les persones
  • Procés de socialització i construcció de la identitat de gènere
  • Corresponsabilitat
  • Recursos coeducatius

Grups destinataris:

Famílies d’infants d’escola bressol, educació infantil i primària

Objectius:

  • Revisar els propis estereotips i creences adquirides en la socialització de gènere
  • Identificar els estereotips i desigualtats de gènere dins l’àmbit escolar i familiar
  • Reflexionar sobre el model de corresponsabilitat en l’àmbit familiar
  • Conèixer els recursos coeducatius

Durada/calendari:

La sessió té una durada d’ 1,5 hores.

Es pot sol·licitar al llarg del curs escolar. 

Dates i horaris a concretar en funció de la disponibilitat de l’equip tècnic.

*Activitat gratuïta

Contacte

Centre de Recursos i Documentació de les Dones 

Telèfon:   93 635 12 00                  

Extensió: 1156 /1436

Mail: crdones@santboi.cat

 

SOL·LICITA L’ACTIVITAT