Normativa Servei préstec Maleta Coeducativa

Destinada a:

Centres educatius d’infantil, primària i Escoles Bressol del municipi de Sant Boi de Llobregat

 

Servei de préstec:

 • El CRDD posa a disposició en servei de préstec tots els contes del fons documental a excepció d’aquells que, per qüestions diverses, no estiguin en condicions de ser prestats.
 • Un mateix centre es pot endur un màxim de 12 documents alhora en 1 maleta.
 • El termini del préstec serà d’un màxim de 2 mesos. No obstant això, i a criteri del CRDD, es podrà establir un termini superior.
 • El préstec de la Maleta Coeducativa es realitzarà exclusivament en el periode lectiu de setembre a finals de juny.
 • Es podrà fer la reserva de la maleta, en cas de no estar disponible, i s’informarà de la seva disponibilitat.
 • La tria dels contes de la maleta serà a càrrec de les tècniques del CRDD i en funció de les edats per a les quals es vulgui destinar.
 • El centre es responsabilitza de la recollida i de la devolució de la maleta a Can Jordana, Ebre, 27.

 

Manteniment i reposició de documents:

 • El centre està obligat a mantenir els documents i la maleta en bon estat; a respectar els terminis de retorn i a la reposició dels exemplars no retornats o severament deteriorats.
 • L’ús dels documents ha de respectar els límits que permeti la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

 

Penalitzacions per no devolució:

 • En cas de retard en la devolució del document es farà un recordatori vía telefònica o per correu electrònic i s’establirà un període d’una setmana per a la devolució.
 • En cas de no devolució en el termini establert anteriorment es penalitzarà amb 3 mesos sense poder utilitzar el servei.

 

Per a informació, reserves i/o renovacions, contactar amb el CRDD al telèfon 936351200 (ext.1156/1436), per e-mail a crdones@santboi.cat o presencialment a Can Jordana.