Conferència: Guerreres del VIH a càrrec de dones del Grup SuperVIHvents