Lectura i debat posterior de l’article: La mujer en la publicidad (d’Henar Navarrete)