Acaba una etapa, deixem-la marxar

Confirmació del lloc un cop confirmada la plaça.

Places limitades. Accés per ordre d’inscripció.