Ecofeminisme: amb les dones i per la terra!

A la vegada corrent filosòfica i praxis, l’Ecofeminisme posa en diàleg els moviments feministes i ecologistes. Descobrir les seves aportacions ens ajuda a entendre que la subordinació de les dones, el deteriorament de la natura i la invisibilitat dels processos naturals tenen arrels comunes i provenen d’un mateix sistema capitalista, patriarcal i extractivista.

Com s’articulen les opressions creuades sobre les dones i la natura? Com podem crear imaginaris nous i caminar cap a una humanitat que respecti totes les seves parts i la globalitat de les espècies que viuen al Planeta?

En aquest curs, farem un recorregut pel treball d’algunes de les pensadores claus del moviment per problematitzar la temàtica. Reflexionarem també sobre com l’androcentrisme i l’antropocentrisme moltes vegades dialoguen. I finalment, coneixerem algunes aplicacions i experiències concretes de l’Ecofeminisme, un camí clau cap a la  resiliencia en temps de col·lapse i de decreixement forçat.     

Curs online a càrrec de L’Esberla

Durada total: 20h

Places limitades. Accés per ordre d’inscripció.