Incorporació de la perspectiva de gènere als nostres textos literaris

Places limitades. Accés per ordre d’inscripció.

Taller a càrrec de Maria Rosa Nogué.