L’autoamor és sanador

Places limitades. Accés per ordre d’inscripció, prioritzant les persones que resideixen i/o treballen al municipi.