L’impacte de la violència masclista en els i les menors: els sistemes de lleialtats i de còpia a la família

Places limitades. Accés per ordre d’inscripció, prioritzant les persones que resideixen i/o treballen al municipi.