Mindfulness i benestar

Places limitades. Accés per ordre d’inscripció.

Les activitats presencials es realitzaran amb totes les mesures de seguretat exigides per les autoritats sanitàries. Les activitats presencials que no puguin dur-se a terme per motius de la pandèmia es faran online. S’avisarà a les persones una vegada hi estiguin inscrites.