Mindfulness i moviment

Places limitades. Accés per ordre d’inscripció, prioritzant aquelles persones que resideixen i/o treballen al municipi.