Risoteràpia

Ampliarem la informació sobre la connexió al taller un cop confirmada la plaça