Dia de la igualtat salarial entre homes i dones

Avui es commemora el Dia Europeu de la igualtat salarial, una jornada que té per objectiu fer més visible la bretxa salarial existent entre homes i dones i respon a una crida del Parlament Europeu per a sensibilitzar a la ciutadania.

La bretxa salarial és un fenomen complex que té múltiples causes. Segons la Comissió Europea, entre els factors que contribueixen a la desigualtat salarial destaquen la manca de transparència en els sistemes retributius i la manca d’una definició legal del concepte de “treball d’igual valor”. Així mateix, subratlla que els agents socials tenen un paper fonamental en la reducció de la bretxa.

Per això, a principis i finals d’any aprofitem per destacar el nombre de dies que les dones treballen gratis a causa de les diferències salarials.

 

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre dones i homes

Document de sensibilització