Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de dones, nenes i nens

Avui es commemora el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens, amb l’objectiu de conscienciar la societat i els governs d’arreu del món sobre aquesta vulneració de drets humans que atempta contra la vida, la integritat, la llibertat i la dignitat de les persones.

L’explotació sexual i el tràfic de dones, nenes i nens és un ‘negoci’ global que afecta a totes les regions del món i que té un clar component de gènere, al ser les víctimes majoritàriament dones i nenes. Es tracta, per tant, d’un forma molt greu de violència de gènere, i així està recollida en els diferents tractats internacionals, com ara la Resolució del Parlament Europeu del 16 de setembre de 2021.

Algunes dades…

  • Segons les Nacions Unides en el seu informe de 2020, el 50% de les persones víctimes de tràfic ho van ser amb fins d’explotació sexual.
  • La proporció mundial de víctimes infantils detectades s’ha triplicat en els últims 15 anys.
  • A l’UE, el 92% de les víctimes d’explotació sexual són dones i nenes, tal i com es recull a la Comissió Europea sobre l’Estratègia de lluita contra el tràfic d’éssers humans de 14 d’abril de 2021.
  • Gairebé una quarta part de les víctimes són menors d’edats.
  • S’estima que els beneficis que obtenen els traficants  ascendeixen a 14 billions d’euros anuals.
  • A Espanya, segons xifres publicades pel Ministeri d’Interior, aproximadament un 97% del total de les víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual identificades l’any 2021 van  ser dones i nenes.