Dia Internacional de les Dones Rurals

Avui, 15 d’octubre, es commemora el Dia Internacional de les Dones Rurals, jornada que té per finalitat visibilitzar la contribució de les dones al desenvolupament rural reconeixent la rellevància del seu paper en les activitats agràries, el comerç, la petita empresa, així com la importància del seu treball en l’àmbit familiar.

Les dones rurals representen més d’un terç de la població mundial i el 43 per cent de la mà d’obra agrícola. Segons dades de l’any 2019, a Catalunya només un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari , tot i que gairebé un milió viuen en zones rurals.