Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

Avui, 6 de febrer, es commemora el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la  Mutilació Genial Femenina, una jornada promoguda per l’Assamblea General de les Nacions Unides que té per objectiu  sensibilitzar la societat contra la mutilació genital femenina i lluitar per erradicar-la.

S’entén per mutilació genital qualsevol procediment que implica l’extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions per raons culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica.  Aquesta pràctica comporta nombroses conseqüències per a la salut de la dona, tant immediates com a mitjà i llarg termini, en funció del grau de mutilació. Les seqüeles ginecològiques poden persistir en el temps i produir esterilitat o infertilitat. Quant a les conseqüències psicològiques, són freqüents els sentiments d’humiliació, vergonya i els terrors nocturns, així com l’ansietat i la depressió.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment hi ha 200 milions de dones arreu del món a qui se’ls ha realitzat aquesta pràctica i alerta que, si el ritme no s’atura, el 2030 4,6 milions de nenes l’any es trobaran en risc de patir-la.

Serveis sanitaris d’atenció a Catalunya.

 

#StopMGF