Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina

Avui, 6 de febrer, es commemora el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, una jornada promoguda per l’Assemblea General de Nacions Unides que té l’objectiu de sensibilitzar la societat contra la mutilació genital femenina i lluitar per erradicar-la.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment hi ha 200 milions de dones arreu del món a qui se’ls ha realitzat aquesta pràctica i alerta que, si el ritme no s’atura, el 2030 4,6 milions de nenes l’any es trobaran en risc de patir-la.

S’entén per mutilació genital qualsevol procediment que implica l’extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions per raons culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica.

#EndFGM