Dia Internacional per la Despenalitizació de l’Avortament

Avui es commemora el Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament, una jornada de reivindicació dels drets sexuals i reproductius de les dones.
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, cada any es produeixen uns 22 milions d’avortaments perillosos a tot el món que acaben provocant al voltant d’unes 45000 morts.
Des de l’Estat Espanyol, la interrupció de l’embaràs està despenalitzada des de fa més de 35 anys; és legal i un dret adquirit que s’aplica a la totalitat del territori. Tot i així, encara hi ha territoris on no  s’han practicat avortaments des de fa 30 anys, el que provoca que més de 6.000 dones s’hagin de desplaçar anualment a altres províncies per  avortar. Tampoc hi ha canals oficials (fulletons, web, etc.) on trobar informació sobre com i on poder exercir el dret a l’avortament, el que produeix un gran desconeixement i insensibilització ciutadana cap a aquest dret.
És imprescindible, per tant, continuar lluitant per garantir el dret a l’avortament de totes les dones, independentment del seu lloc d’origen o la seva edat, incidint especialment en les dones joves i en les dones en situació de migració.