El programa ‘Antenes d’Igualtat’ al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals

El programa Antenes d’Igualtat. Estratègia per la transversalitat de gènere en les polítiques i serveis municipals de l’Ajuntamentde Sant Boi ha estat inclòs a l’edició d’enguany del Banc de Bones Pràctiquesdels governs locals,  un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal.

L’estratègia té com a objectiu incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions i  polítiques públiques que es dissenyen des des l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a través de figures tècniques de diferents àrees municipals formades en perspectiva de gènere. Sorgeix arran del II Pla d’igualtat Intern de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i en el marc de la implementació del III Pla d’igualtat de gènere per la ciutat (2019-2023).

Treballar des de la perspectiva de gènere, fomentar el coneixement de la transversalitat de gènere, dissenyar i avaluar polítiques públiques des de la perspectiva de gènere i fomentar la importància de les polítiques i els pressupostos feministes, són alguns dels objectius específics d’aquest programa.
Més informació aquí.