El SIAD de Sant Boi al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals

Arrel de la declaració d’estat d’alarma per COVID-19 durant el març de 2020, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sant Boi de Llobregat va començar a oferir  assistència telefònica o per videoconferència a les dones usuàries davant la impossibilitat d’atenció presencial. El confinament va suposar per a moltes d’aquestes dones compartir més temps que mai amb el seu agressor, per tant, s’havia de trobar una solució que permetés continuar oferint atenció i acompanyament.

Aquesta experiència d’atenció telemàtica i telefònica a les dones víctimes de violència masclista ha estat  inclosa a l’edició d’engany del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals  (Edició especial COVID-19) de la Fundació Carles Pi i Sunyer.

El Banc de Bones Pràctiques  és un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal, amb l’objectiu  de  promoure la millora i la innovació en els governs locals. Els instruments per aconseguir-ho són la difusió d’experiències, seguint una metodologia comuna, i la reflexió i l’intercanvi de coneixement sobre polítiques locals.

El Banc de Bones Pràctiques va néixer l’any 1999 impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració dels municipis i institucions vinculades al món local. A partir d’aquesta data el Banc s’ha anat renovant de forma periòdica per actualitzar les pràctiques i millorar la recollida, avaluació i difusió de les experiències.

Més informació aquí.