Informe ‘Les dones en el mercat de treball’

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat han publicat l’informe “Les dones en el mercat de treball”, que recull les darreres dades disponibles sobre la situació de les dones en el mercat de treball al Baix Llobregat, així com d’altres àmbits directament relacionats, com la formació, els usos del temps o les pensions.

Les dades d’aquest informe corresponen majoritàriament a l’any 2021, un any rellevant per analitzar l’impacte de la pandèmia en el mercat de treball amb perspectiva de gènere.

L’informe s’estructura en 5 grans àmbits temàtics:

1. Accés al mercat de treball. La formació.

2. Principals indicadors de la població en edat de treballar.

3. Usos del temps i cura.

4. Salaris, prestacions i pobresa.

5. El mercat de treball segons demanda

 

Podeu ampliar la informació i descarregar-vos l’informe complet aquí.