Informe violència contra les dones – 4T 2021

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat  l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Segons aquestes dades, durant l’últim trimestre de l’any 2021:

502 dones víctimes de violència masclista. 42 homes condemnats, 3 d’absolts en el quart trimestre de 2021. El nombre de denúncies de violència masclista (502) baixa respecte al trimestre anterior (-82) però augmenten respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+26).

8 de cada 100 dones víctimes de violència masclista dispensen la seva obligació de declarar en el procés judicial. El 68,5% de les quals van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la pròpia víctima de violència masclista, el 21,5% per intervenció directa policial i el 6,2% presentades per familiars.

En el quart trimestre de 2021 augmenten el nombre d’ordres de protecció (109) interposades respecte al trimestre anterior  (+16%) i respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+28%).

Els assumptes civils d’ingrés directe augmenten més en els partits judicials de la comarca (+37,3%) que pel conjunt de Catalunya (+32,4%) respecte al trimestre anterior. En relació al mateix trimestre de 2020, aquests augmenten al Baix Llobregat (+28,6%).

El nombre d’assumptes penals d’ingrés directe disminueixen a la comarca (-14,2%) i a Catalunya   (-3,8%) en referència a l’anterior trimestre. Pel que fa a l’evolució anual aquests es mantenen estables al Baix Llobregat (+0,2%) i creixen a Catalunya (+7,0%).

Augmenten el nombre d’ordres de protecció (109) interposades respecte al trimestre anterior (+16%) i respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+28%).  En comparació amb el trimestre anterior el pes de les ordres de protecció adoptades (54%) augmenta en els partits judicials del Baix Llobregat (+22,9pp). Respecte el mateix trimestre de l’any anterior també augmenten (+28,3pp).

El pes de les sentències representen un 8,6% sobre el total de formes de terminació dels assumptes judicials. La terminació per sobreseïment arriba al 52,1%, augmentant respecte al trimestre anterior (+17,9 pp) i respecte al mateix trimestre de l’any anterior (+10,1 pp). El percentatge de sentències condemnatòries és menor a la comarca  que a Catalunya (12,6%) o que pel conjunt d’Espanya (14,7%).

Podeu descarregar l’informe complet aquí.