Lectures recomanades del mes

Después de lo trans

 

 

Autoria: Elizabeth Duval

Editorial:  La Caja books

Any: 2023

 

 

Sinopsi: 

L’autora planeja sobre el fet trans per a mirar-ho des de la ciència, la sociologia, l’estètica i la filosofia. Cerca el seu significat i detecta els seus límits. Què és? Un col·lectiu, un adjectiu, un procés d’assimilació o la via cap a una utopia sense gènere? Amb una crítica implacable i una prosa esmoladíssima, Duval analitza aquestes qüestions i la seva utilitat per a donar compte de la realitat diversa i incongruent del trans. Elizabeth Duval emprèn en aquestes pàgines un tour de force intel·lectual que travessa la socialització de gènere i la noció d’autodeterminació. Que analitza la conflictiva relació entre el transactivismo i el feminisme transexcluyente. Que pren posició entre l’esquerra cultural i l’esquerra neomaterialista. Que atén la representació del trans en la ficció a través de La Veneno. Que s’enfronta a l’obra de Paul B. Preuat i als constants intents de legislació. I, amb tot, elabora una obra que no titubeja en oferir un horitzó col·lectiu on càpiguen la justícia, l’amor i els afectes.

La revolución Asexual

 

 

Autoria:  Cèlia Gutierrez

Editorial:  Egales

Any:   2022

 

 

Sinopsi:

“La revolución (a)sexual” és una guia introductòria per a entendre millor l’asexualitat. Malgrat que aquesta sigui una orientació sexual igual a la resta, poques vegades és presa seriosament. Existeix un gran desconeixement sobre aquest tema: o bé no se sap què és l’asexualitat, o bé es tenen prejudicis i idees errònies sobre ella. Per tant, Celia Gutiérrez ha elaborat aquest manual amb l’objectiu d’aportar informació assequible i útil, a més de reflexions personals, que ajudin a posar llum sobre aquest tema, així com a replantejar-se unes certes qüestions sobre la sexualitat que es consideraven obvietats però que, potser, no ho eren tant.

híbridas impostoras intrusas

 

Autoria: Daniasa M. Curbelo

Editorial: 2023

Any:   Bellaterra

 

Sinopsi:

Des d’una perspectiva que combina l’etnografia extrema amb la recerca narrativa, Daniasa M. Curbelo posa en crisi les gastades categoritzacions de les feminitats trans des d’una lúcida mirada crítica. Aquest llibre planteja una nova genealogia d’allò trans on es recorren diferents fites connectades amb la mitologia clàssica, la cultura cinematogràfica, musical o popular que van conformar la seva construcció com a subjectivitat dissident. Per a estructurar aquest magma de referències i experiències utilitza l’arquetip de la «dona dolenta» però incorporant les feminitats trans a aquest paradigma i plantejant tres avatars de representació: l’híbrida, la impostora i la intrusa. Cadascuna d’aquestes construccions van avalades per un magnífic desplegament que entreteixeix el personal amb aportacions teòriques embegudes de les principals autores feministes i del pensament decolonial. El panorama és un convincent teixit en el qual les híbrides, les impostores i les intruses es confronten tant amb l’heterosexisme patriarcal com amb els binarismes transexcloents, concloent amb una idea esperançadora d’apoderament personal i comunitari.