Normativa de funcionament de les activitats organitzades pel Centre de Recursos i Documentació de les Dones de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

1. PLACES I INSCRIPCIONS

El nombre de places disponibles dels   tallers que organitza el CRDD és limitat i l’accés a les activitats es fa per rigorós ordre d’inscripció, prioritzant les persones que resideixen o treballen a Sant Boi de Llobregat.

Es reserven dues places a totes les activitats per a dones amb discapacitat.

També es prioritzaran i reservaran places per aquelles dones usuàries del Servei d’Informació i Atenció a les  Dones (SIAD), en funció de les necessitats que es valorin des d’aquest servei

Les persones interessades en inscriure’s a les activitats de manera online a través del formulari d’inscripció disponible a la web www.igualtatsantboi.cat.

2. ADMISIONS

Donada la curta durada dels tallers que organitza el CRDD, d’1, 2 o 3 dies, no s’acceptaran inscripcions d’aquelles persones que no puguin assistir a totes les sessions.

Les persones que tinguin previst faltar a alguna sessió, ho han de comunicar en el moment de fer la inscripció.

En aquest cas restaran a la llista d’espera, i si un cop tancat el procés d’inscripció queden places disponibles, el CRDD es posarà en contacte amb la persona per comunicar-li que finalment pot participar.

3. FALTES

Les faltes s’han de comunicar sempre al CRDD. Tant si la persona interessada té previst faltar a alguna sessió (VEURE APARTAT 2 ADMISIONS) com si té algun imprevist.

4. PENALITZACIONS

Les persones que faltin a alguna sessió i no ho hagin comunicat al CRDD seran penalitzades.

Aquesta penalització implica el següent:

Automàticament seran donades de baixa de l’activitat i la seva plaça serà ocupada per una persona de la llista d’espera. Si no hi ha llista d’espera, la persona podrà seguir participant a l’activitat.

Perden el dret d’inscripció en les properes activitats. La propera vegada que s’inscriguin a una activitat del CRDD, seran inscrites en llista d’espera. Un cop tancat el procés d’inscripció, si queden places disponibles, el CRDD es posarà en contacte amb la persona per oferir-li participar al taller

5. COMPROMÍS D’ASSISTÈNCIA

Les persones que s’inscriguin en qualsevol activitat organitzada pel CRDD es comprometen a assistir a l’activitat. Això implica:

Recordar les dates en les que ha d’assistir a l’activitat. El CRDD, amb bona voluntat i amb l’objectiu de garantir la participació de les persones interessades, fa una trucada de cortesia per recordar les dates d’inici. No obstant, és possible que no localitzem a tothom o que per motius diversos en algunes ocasions no disposem de temps per realitzar la trucada.

En qualsevol cas, la responsabilitat de recordar la informació i estar pendent de les dates d’inici recau en la persona inscrita

Avisar en cas de donar-se de baixa

6. SERVEI DE GUARDA

El servei de guarda s’ofereix per a infants a partir de 3 anys.

Cal fer una sol·licitud prèvia amb una antelació mínima de 48h al telèfon 936351200 ext. 1156/1436.

El servei s’oferirà només quan hi hagi un mínim de 4 infants.

 

COM CONTACTAR AMB EL CRDD

Adreça:

  • c/Ebre, 27

Telèfon:

  • 93 635 12 37 (consergeria, demanar pel Centre de Recursos)
  • 93 635 12 00 extensió 1156/1436 (directe al Centre de Recursos)

 E-mail:

crdones@santboi.cat

Horari d’atenció

  • de dilluns a divendres de 10 a 13h
  • de dilluns a dijous de 17 a 20h