Nova web de l’Observatori de la Igualtat de Gènere

L’Observatori de la Igualtat de Gènere estrena nova web, posant a disposició de la ciutadania dades estadístiques amb perspectiva de gènere estructurades en diferents apartats: Ciència i tecnologia, Empoderament, Formació, Interseccionalitats, Renda, Salut, Treball, Ús del temps, Violències masclistes.

L’Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern adscrit a l’Institut Català de les Dones que treballa amb dades i estadístiques i en la recerca sobre les desigualtats de dones i homes, prioritzant les àrees de la violència de gènere, la situació laboral i la imatge pública de les dones.

L’ Índex d’Igualtat de Gènere es va presentar el passat 29 de gener i permet situar Catalunya en novena posició en igualtat de gènere respecte els països de l’Unió Europea.