Sant Boi renova per dos anys més el Distintiu per la Igualtat de Gènere d’àmbit municipal

L’Ajuntament de Sant Boi ha renovat per dos anys més el  Distintiu per la Igualtat de gènere d’àmbit municipal, després d’un procés d’avaluació de les accions fixades pel govern municipal al  Pla de Compromís i de marcar les accions que executarà en els propers dos anys.

El Distintiu per la igualtat de gènere és el primer segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal. Es un sistema de gestió de gènere que es posa a disposició dels municipis com a eina que afavoreix la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local.

Amb aquesta certificació, Sant Boi deixa palès el seu compromís per la igualtat efectiva entre dones i homes, afavorint la construcció d’una societat més justa i igualitària.