28M, Dia d’Acció per a la Salut de les Dones

Avui, 28 de maig, es commemora el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que té per objectiu fer difusió de l’estat de salut de les dones, de les seves necessitats i demandes, i del compromís de les administracions per donar-hi resposta.

L’origen d’aquesta commemoració es remunta a l’any 1987, quan en una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que es va tenir lloc a Costa Rica, la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib va proposar la creació d’un Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones.

La desigualtat de poders afecta de manera transversal tots els àmbits de vida de les dones. En el context d’una societat patriarcal, les dones i els homes han tingut un accés diferenciat als seus drets, entre ells la salut. En l’àmbit de la salut i el gènere interseccionen molts factors identitaris com la nacionalitat, el gènere, l’orientació sexual, la classe social i fins i tot la religió. Totes aquestes interseccions relacionades amb el fet de ser dona generen en la actualitat desigualtats en l’accés i en el tractament. A més els estereotips tenen un fort impacte en la salut i els seus efectes atempten directament contra els drets de les dones.

Avui, més que mai, és necessari afrontar els nous reptes socials, polítics, econòmics i culturals del nou escenari que ens està deixant a nivell mundial la pandèmia de la Covid-19, i visibilitzar el seu impacte per a la salut integral de les dones.

L’Ajuntament de Sant Boi se suma a aquesta commemoració, reafirmant el dret a la salut com un dret humà de les dones al que han d’accedir sense restriccions o exclusions de cap mena, i a través de tot el seu cicle vital.

Un deixem aquí un recull de reportatges, llibres, articles i revistes sobre salut i gènere, així com un vídeo històric amb una mostra d’algunes de les  activitats que durant els últims anys l’Ajuntament ha organitzat per commemorar aquesta jornada:

 

 

 

 

 

 

La commemoració del 28 de maig posa damunt la taula la necessitat d’estudiar i analitzar els casos de les dones des d’aquesta perspectiva, tenint en compte tots els factors diferencials: genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, etc. Els biaixos de gènere han fet que falti investigació científica respecte a temes com el dolor o que s’acceptin amb poc rigor casualitats no provades.